Zadanie domowe na 13 kwietnia 2024

Język polski Ćwiczenie 9 – strona 172. Przeczytaj definicje wyrazu podstawowego i wyrazu pochodnego – strona 153 i zrób ćwiczenie 3 – strona 155, ćwiczenie 5 – strona 156.

Historia Przypomnij sobie daty: 1989, 1981, 1980,1978, 1945, 1944, 1939. Co się wtedy wydarzyło?