Zadanie domowe na 12 listopada

Termin wykonania:

Język polski 1. Ćwiczenie II – strona 204, ćwiczenie 3 – strona 169 2. Przeczytaj czytankę Spotkanie z niewidomą koleżanką (strona 56-57) i wykonaj ćwiczenie I ze strony 57.

Dla chętnych – Proszę zapoznać się z cyframi rzymskimi i wykonać ćwiczenie 5 – strona 170

Historia 1. Ćwiczenie 4 – strona 25, ćwiczenie 6 – strona 26 2. Powtórz informacje z ostatnich lekcji o Legionach (co to jest, gdzie i kiedy powstały), hymn (co to jest, kiedy i gdzie powstał, kto jest autorem), Królestwo Polskie (co to jest, kiedy powstało, 3 informacje o Krolestwie z opracowanej w zeszycie tabeli)