zadanie domowe na 12/2/2022

Termin wykonania: 2 grudnia, 2022

Proszę uczniów o przeczytanie tekstu od str. 51-55 i wykonanie ćwiczeń z tych stron.