Zadanie domowe na 11 marca

Termin wykonania:

Język polski

  1. Przeczytaj informacje o Janie Kochanowskim z rozdziału Warto wiedzieć str. 112. Na ich podstawie przygotuj kilkuzdaniową (5-6) ustną wypowiedź na temat Kochanowskego.
  2. Ćwiczenie 2, 4 – strona 75; ćwiczenie 7 – strona 76. Osoby nieobecne na lekcji powinny przed wykonaniem zadania zapoznać się z wiadomościami na stronie74.

Geografia

  1. Na otrzymanej na lekcji kartce zanotuj swoje obserwacje dotyczące pogody w ciągu 5 wybranych dni.