Zadanie domowe na 11 marca

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: str. 141- 142, ćw. I, II; z tamtego tygodnia: str. 127- 129, ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6.