Zadanie domowe na 11 listopada 2023 roku

Język polski

  1. Ćwiczenie 9 – strona 72 oraz ćwiczenie 5 z rozdanych w klasie handautów.
  2. Przeczytaj uważnie wiadomości i przykład sprawozdania – podręcznik strona 189-190. Zapamiętaj, z jakich części składa się sprawozdanie i jakie informacje powinny w sprawozdaniu być zawarte.
  3. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w swoim ubiorze uwzględnij biało-czerwone elementy i powtórz słowa polskiego hymnu.

Historia

  1. Ćwiczenie 1- strona 44, ćwiczenie 4 – strona 46.