Zadanie domowe na 11/4/2023

Język Polski ćw. 7/62, ćw.8i9/63 Historia : Czytamy tekst Lekcja7 i wykonujemy ćwiczenia: 1,2/77, 3,4/78, 5,6/79