Zadanie domowe na 11/4/2023

Proszę przygotować kilka zdań o swoim świętym patronie lub ,który sami sobie uczniowie wybiorą.