Zadanie domowe na 11/18

Język Polski: Utrwalić pisownię wyrazow z ,,h” ze str.68-70, nauczyć się czytać czytankę ze str.71-74. Historia: Cw.1,2/77