Zadanie domowe na 11/11/2023

Język Polski :ćw.6,7,8 /70 Historia: Przeczytać tekst lekcja 7 str.72-76 i wykonać ćwiczenia ze str.77-79