Zadanie domowe na 10 lutego 2024

Proszę uczniów o:- przygotowanie ustnej wypowiedzi na temat słynnych polarników- Marka Kamińskiego i Jasia Meli,- przygotowanie się do dyktanda ze str.126, i utrwalenie ćwiczeń z lekcji.