Zadanie domowe na 10 lutego 2024 roku

Język polski

Dokończ redagowanie rozpoczętej na lekcji charakterystyki wybranego członka rodziny (mamy, taty, siostry lub brata). Wypracowanie powinno – zawierać około 180 słów – ujmować 5 elementów charakterystyki – być napisane na kartce

Uczniowie nieobecni na zajęciach 3 lutego powinni zapoznać się z wiadomościami pt. Charakterystyka – strona 76-77 i wykonać ćwiczenia 1-5 – strona 77-79.

Historia

Przeczytać ponownie tekst: Wyzwolenie Polski. Okres stalinizmu (na kartkach) i dokończyć ćwiczenia pod tekstem. Uczniowie powinni znać daty i pojęcia: 1945, wielka trójka, żelazna kurtyna, wyzwolenie, ludowa władza, reforma rolna, ograniczona niepodległość, stalinizm. Powinni również umieć odpowiedzieć na pytania a-f z ćwiczenia numer 3 (kartki).