zadanie domowe na 10/29/22

Termin wykonania:

Uczniowie dokończą ćwiczenia ze stron10-15 (niebieska książka kl.4)