Zadanie domowe na 10/21/2023

Proszę dokończyć ćwiczenia wykonywane na lekcji ze stron 46-48 i poćwiczyć czytanie tekst ze str. 40-44 , o wielkim odkrywcy- Krzysztofie Kolumbie. Z historii przeczytać tekst str.53-58 i wykonać ćw.1,/59, 3/60, 5 i6/61.