Zadanie domowe na 10/14/2023

Język polski: utrwalić wiadomości z lekcji i nauczyć się pięknie czytać czytankę pt. Historie niewymyślone ze str.40-41. Pisemnie w zeszycie odpowiedzieć na pytania ćw.1/41. Historia ćw.5 i 6 ze str.52