Zadanie domowe na 1 kwietnia

Termin wykonania: 31 marca, 2023

Język polski

Ćwiczenie 4a – strona 25, ćwiczenie 6b – strona 26. Uczniowie nieobecni w szkole, przed wykonaniem zadania domowego powinni się zapoznać z wiadomościami dotyczącymi redagowania zaproszeń oraz przykładowymi zaproszeniami strona 21-23.

Historia

Wykonaj pisemnie trzy ćwiczenia z Karty pracy (rozdane na lekcji; można je też pobrać naciskając na napis w rogu ), które są związane z obejrzaną prezentacją o wybitnych Polakach żyjących w drugiej połowie XIX wieku. Zacznij od ćwiczenia nr 2. Podczas prezentacji pokazano postacie: Marii Konopnickiej, Jana Matejki, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Łukasiewicza, Heleny Modrzejewskiej, Ignacego Jana Paderewskiego,Marii Skłodowskiej-Curie.