Zadanie domowe na 1/20/2024

Język Polski: Proszę uczniów o przygotowanie odpowiedzi ustnej o Janie Pawle II (pomocą będzie tekst ze str.108-111) i przygotowanie się do dyktanda (tekst zimowe dyktando).