Zadanie domowe na 02/04/2023

Termin wykonania:

Uczniowie doskonalą czytanie opowiadania ze str.107-108 i wykonują ćwiczenia z niebieskiej książki ze stron 77-79