Zadanie domowe na 01/13/2024

Proszę uczniów o utrwalenie wyrazów z zimowego dyktanda i wykonanie ćwiczeń: ćw.3/105, 4,5/106, 6,7/107. Uczniowie którzy chcą poprawić test z historii będą mogli poprawić w najbliższą sobotę.