Zadanie domowe dnia 16 września 2023 dla klasy III

  1. Z książki – str.8 zad.1
  2. W zeszycie – napisać jedno zdanie z wyrazem PRZEPRASZAM