zadanie domowe

Termin wykonania: 18 listopada, 2023

Ćwiczenie 1 g,h,i str 259