Zadanie domowe

Termin wykonania: 29 października, 2022
  1. Przczytaj dwukrotnie opowiadanie pt. “Leśny Ludek”.
  2. Odszukaj i zaznacz wszystkie dwuznaki: sz, cz, rz, ch.
  3. Wpisz do zeszytu 5 wyrazów zawierajacych dwuznaki.