Zadanie domowe 3 lutego2024

Język Polski: Uczniowie przygotują wypowiedz ustną o Ignacym Janie Paderewskim str.119 i utrwalą wiadomości z lekcji.