Zadanie domowe 2/17/2024 Religia

Uczniowie powtórzą wiadomości o sakramentach i uczą się modlitwy ,,Pod Twoją obronę”