zadanie domowe – 10 luty

Termin wykonania: 10 lutego, 2024

Ćwiczenia 1,2,3 str 143/144

Z tekstu Dezyderata” str 148, wypisz w zeszycie fragmenty mówiące o tym jak pięknie i szczęśliwie żyć. Wybierz te, które najbardziej do ciebie przemawiają . Następnie korzystając z You Tube posłuchaj tekstu w wykonaniu „Piwnicy pod Baranami”.