Zadanie domowe 10/28/2023

Bardzo proszę uczniów doskonalić umiejętność płynnego czytania. Po przerwie wakacyjnej zauważyłam, że płynne czytanie uczniom wychodzi słabo. Proszę doskonalić czytanie czytanka str.49-53. Z ćwiczeń uczniowie kończą ćwiczenia z lekcji str.55-56. Z historii czytaja uczniowie tekst ze str.63-67 i wykonują ćw ze 4./69, 5,6/70, 7,8/71.