Zadanie domowe 10/1/2022 kl.4

Termin wykonania: 1 października, 2022

Uczniowie nauczą się pięknie czytać czytankę pt. ,,Król Maciuś I” ze stony 21, wykonają ćwiczenie pod czytanką ze stron22-23 oraz przygotują się do krótkiego dyktanda (tekst zamieszczony n stronie 18)