Zadanie domowe 1 i 2

Termin wykonania: 1 października, 2022

Podręcznik do I liceum: ćwiczenia ze str. 259-260 (osoby, które nie miały podręczników, miały wydruk).

W zeszycie tabelka: Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie (wpisać po cztery fakty)- będziemy je omawiać na lekcji.