Zadanie domowe 1/14/23

Termin wykonania: 14 stycznia, 2023

Uczniowie przeczytają czytankę ,,Noworoczne postanowienia” str. 103-106 i wykonają ćwiczenia z tych stron oraz w ćwiczeniówce wykonają ćwiczenia ze str.66-72