zadanie domowe 03-09-2024

  1. Przeczytaj czytanke ” Na spacerze” str 151
  2. Przygotuj sie do dyktanda ” Idzie wiosna przez łąki, robi wielkie porządki, żeby piękny i czysty był świat”