zadanie domowe 02-18-23

Termin wykonania:
  1. Naucz sie pieknie czytac czytanki ” Za miastem ” elementarz str 63
  2. W zeszycie do jezyka polskiego napisz 2 lub 3 zdania z sylabami miekkimi “mię, kie, mió
  3. Przygotuj sie do dyktanda( cw 4 str 65)