zadanie 3/4/2023

Termin wykonania:

Uczniowie doskonalą czytanie czytanki str.135-136 i uczą się opowiadać o Mikołaju Koperniku z notatki z lekcji oraz czytanki.