zadanie 3/4/2023

Termin wykonania:

uczniowie czytają wiadomości ze str.40-41i wykonają ćw. 41