zadanie 12/10/22

Termin wykonania:

Proszę uczniów o przeczytanie tekstu ze str.83-86 i wykonanie ćwiczeń z tych stron.