Z dnia 5 listopada 2022r.

Termin wykonania:

Język polski: Ćwiczenia G3 i G5 str. 67, II str. 74

Geografia (na 19 listopada): Na podstawie analizy SWOT wybierz jedną cechę Polski i opisz ją (maksymalnie 10 zdań)