Z dnia 3 grudnia 2022r.

Termin wykonania:

Ćwiczenie 1 strona 93; przygotować się do testu ze średniowiecza – pytania pomocnicze 1-7 strona 89