Z dnia 22 października 2022r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia: II strona 49, 4 i 5 strona 51 – Połączyć w jedno tzn. opisać postać ze średniowiecza w kontekście wybranego wydarzenia historycznego.
Ćwiczenie II strona 27-28 z dodatkowych kopii – uzupełnić brakujące przyimki