Wyjazd na Dzień Skupienia uczniów klasy ósmej

13 marca uczniowie klasy ósmej przygotowujący się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania udali się wraz z katechetką, p. Barbarą Rosińską i opiekunem duchowym, księdzem Stanisławem Jankowskim, proboszczem Bazyliki św. Jacka na Dzień Skupienia do Indiany.

Napierw w malowniczo położonym Sanktuarium Męki Pańskiej w St. John odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dla wielu uczniów było to głębokie doświadczenie duchowe, gdyż mogli w niesamowitej scenerii – naturalnej wielkości postaci i rzeźb roślinności śródziemnomorskiej wykonanych z brązu – przeżyć ostatnie dni ziemskiego życia Pana Jezusa. Idąc trasą stacji biblijnej drogi krzyżowej, uczestniczyli w Wieczerniku, modlitwie w Ogrójcu, sądzie u Piłata, spotkaniu Jezusa z niewiastami. Byli świadkami ogromnego cierpienia i upadków Jezusa, Jego śmierci na Golgocie, a następnie poruszającej sceny zmartywchwstania.

Następnie udali się do Klasztoru Karmelitów Bosych w Munster. Tam uczestniczyli we Mszy św., wysłuchali homilii ks. Jankowskiego oraz zwiedzili otaczający klasztor i park z licznymi grotami, kapliczkami z przepięknymi, marmurowymi figurami i płaskorzeźbami Pana Jezusa, Matki Bożej, a także świętych: Rafała Kalinowskiego, Maksymiliana Kolbe, papieża Jana Pawła II.

03/2021 Dzień Skupienia Przygotowanie do Bierzmowania

(kliknij na link)