Wsparcie finansowe w roku 2020 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines otrzymała wsparcie finansowe w roku 2020 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach „Projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą”