Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” 2019

Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku w wysokości 10,000 zł, co jest równoważne $2,458.16.