Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Wspólnota Polska – 2018

Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” w 2018 roku w wysokości 9000 zł, co jest równoważne $2,380.42