REGULAMIN-I-Festiwal-Polskiej-Piosenki-Patriotycznej