LIST-PRZEWODNI-I-Festiwal-Polskiej-Piosenki-Patriotycznej