KARTA-ZGLOSZENIA-I-Festiwal-Polskiej-Piosenki-Patriotycznej