Ważne ogłoszenia

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Przypominamy:


– o zakazie wjeżdżania i parkowania na parkingu przykościelnym w godzinach od

     8:45 do 1:45.  Prosimy o   parkowanie  samochodów na przyległych ulicach
     i odbiór dzieci na parkingu.
– o godzinach szkolnych dyżurów. Dyżur trwa od godziny 8:45 do godziny 12:45.
    Prosimy o punktualne zgłaszanie się do pełnienia dyżuru.

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie.