W obronie Ojca Świętego Jana Pawła II

„Ścieżki życia” – O. Marek Janowski – „Prawda zawsze się obroni”. Jan Paweł II – człowiek stulecia.