Vademecum rodzica - Szkoła Językowa im. F. Konarskiego Des Plaines

Przejdź do treści

Menu główne:


 
 VADEMECUM RODZICA
POLSKIEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ im. FELIKSA KONARSKIEGO 
w DES PLAINES

O nas
Nasza Szkola jest instytucją społeczno-wychowawczą prowadzoną i utrzymywaną przez nauczycieli oraz rodziców. Posiadamy status organizacji niedochodowej (non profit) uznanej przez IRS w ramach sekcji 501(c). Dysponujemy również stanowym Tax Exemption. W swojej działalności przestrzegamy zasad równości i tolerancji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Posiadamy również licencję Archidiecezji Chicagowskiej upoważniającą nas do prowadzenia zajęć religii.

Budynek szkoły
Korzystamy z sal będących własnością Archidiecezji Chicagowskiej i parafii św. Stefana  Męczennika w Des Plaines. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania reguł i zasad tutaj obowiązujących. Dotyczy to szczególnie:
- zasad parkowania, 
- korzystania z wyznaczonego wejścia do szkoły,
- poszanowania przez uczniów sprzętu (ławek, tablic, krzeseł) oraz właściwego korzystania z ubikacji i miejsc nam udostępnianych (kościół, sala gimnastyczna, plac zabaw). Za ewentualne szkody odpowiedzialność finansową będą ponosić uczniowie i ich rodzice,
- zakazu palenia papierosów na terenie szkolnym.

Parking i parkowanie
Po godzinie  8.45 ani rodzicom, ani uczniom, ani nauczycielom nie wolno parkować na kościelnym parkingu. Można natomiast wjeżdżać  na parking, aby uczniowie mogli wysiąść z samochodów przy wysepce obok głównego wejścia do szkoły. Wymóg ten jest podyktowany przede wszystkim bezpieczeństwem naszych uczniów. Parking przylega bezpośrednio  do wejść, z których będziemy korzystać. W pośpiechu, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością przyjeżdżających i wyjeżdżających samochodów, gdy na parkingu są dzieci - o wypadek nietrudno. Wychowawcy nie będą wyrażać zgody na samodzielne dojście uczniów do rodziców czekających w zaparkowanych samochodach na przyległych do szkoły ulicach. Apelujemy o osobiste odbieranie dzieci z parkingu, zarówno po lekcjach, jak i po zajęciach religii.                                                                                                        
          Pamiętajmy, że od nas zależy bezpieczeństwo naszych dzieci i uczniów.

Dyżury rodziców
Dyżury rodziców są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania szkoły. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania lekcji, podczas przerw, na parkingu przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji. Każda rodzina posiadająca dzieci w naszej szkole ma obowiązek pełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego. Dyżur trwa od godz. 8.45 do 12.45. Na początku roku szkolnego należy wybrać dwie dogodne dla siebie daty i wpisać się do książki dyżurów. Zwrot $40.00 depozytu następuje po odpracowaniu obu dyżurów.

Religia
Nasza szkoła prowadzi zajęcia z religii dla dzieci od lat sześciu do klasy VIII włącznie. Oferowany przez nas program zgodny jest z wytycznymi Archidiecezji chicagowskiej. Wszyscy katecheci ukończyli kurs Wychowując w wierze i mają uprawnienia do nauczania religii. Parafią sprawującą opiekę duchową  nad programem katechetycznym w naszej szkole jest parafia św. Jacka w Chicago oraz jej proboszcz, ks. Stanisław Jankowski. W kościele św. Jacka nasi uczniowie przystępują do sakramentu Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz do Bierzmowania. W tygodniu poprzedzającym te uroczystości uczniowie mają dwie próby i spowiedź św. Zgodnie z wymogami Archidiecezji okres przygotowania do sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i do Bierzmowania wynosi dwa lata. Jednakowoż rodzice – katolicy powinni dołożyć starań, aby ich dzieci nieprzerwanie, także 
w tzw. klasach niesakramentalnych, uczęszczały na lekcje religii. Koordynatorem d/s religii w naszej szkole jest p. Małgorzata Jagoda i do niej należy się zwracać w sprawach  dotyczących katechezy.

Czas zajęć, wejście i wyjście z budynku szkoły
Zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano i trwają do 12.30 po południu. Lekcje religii rozpoczynają się 
o godzinie 12.45 i kończą się o godzinie 1.30. Uczniowie są odbierani z parkingu przez wychowawców o godzinie 8.55 i razem wchodzą do szkoły i do klasy. Również po lekcjach i po zajęciach religii nauczyciele będą odprowadzać uczniów  na parking. 
W razie deszczu i zimą, kiedy temperatura spada poniżej 32 stopni F, uczniowie będą mogli wejść do szkoły po godzinie 8.45 i oczekiwać na nauczyciela w przedsionku. Rodzice nie mogą, zgodnie z obowiązującymi w szkołach amerykańskich zasadami, odprowadzać uczniów do klas ani odbierać ich z klas. W związku z tym rodzice powinni zadbać o ubiór swój i swoich dzieci, aby był dostosowany do warunków pogodowych.

Frekwencja i punktualność
Systematyczne uczęszczanie na lekcje oraz punktualność to ważny element w procesie nauczania i wychowania. Ułatwia organizację pracy w klasie (nauczyciel nie czeka na spóźnialskich) i właściwe wykorzystanie czasu na lekcji oraz przyczynia się do kształtowania nawyków potrzebnych w życiu. Liczne, nieuzasadnione i nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę z danego przedmiotu i z zachowania. Każda nieobecność,  w tym także na religii, powinna być zgłoszona przez rodziców wychowawcy i katechecie dziecka. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek, w porozumieniu 
z nauczycielem i katechetą, nadrobić zaległości.

Przerwy śródlekcyjne
- 10.40-11.00 uczniowie szkoły podstawowej i liceum 
- 12.30-12.45 uczniowie uczęszczający na religię
W grupach przedszkolnych czas przerwy na drugie śniadanie ustala wychowawca.

Drugie śniadanie
Uczniowie mogą zjeść przyniesione drugie śniadanie podczas tzw. dużej przerwy oraz podczas przerwy przed religią. Uczniowie jedzą posiłki w klasach i są zobowiązani do posprzątania po sobie. Nie wolno przynosić do szkoły szklanych opakowań, np. butelek czy słoiczków. Ze względu na alergie pokarmowe nie wolno również przynosić do szkoły kanapek z jajkami,  masłem orzechowym, słodyczy z orzechami oraz orzechów. W naszej szkole działa sklepik, w którym uczniowie mogą kupić napoje (wodę, sok), krakersy oraz słodycze. Raz w miesiącu organizujemy sprzedaż hot dogów i pizzy, tym uczniom, którzy wcześniej zgłoszą chęć zakupu.

Telefony komórkowe
W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz przynoszenia innych gadżetów elektronicznych 
(I Pads, gier i zabawek). Jeśli uczeń ma telefon, powinien on być wyłączony i przechowywany  w plecaku. Prosimy rodziców 
o niekontaktowanie się z dziećmi podczas lekcji. Dźwięk telefonu, tekstowanie rozprasza uwagę uczniów i przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Szkoła zastrzega sobie prawo do odebrania telefonu uczniom nieprzestrzegającym tego zakazu. Szkoła nie odpowiada również za zaginione lub uszkodzone na terenie szkoły telefony.

Współpraca z rodzicami
Rodzice, ich aktywność i zaangażowanie, sugestie i opinie są dla nas – nauczycieli bardzo cenne. Rodzice mogą się włączyć 
w proces dydaktyczno-wychowawczy poprzez:
- udział w życiu klas i współpracę z wychowawcą w ramach tzw. komitetów klasowych,
- zgłaszanie (wychowawcom, katechetom i dyrektorowi) wniosków dotyczących potrzeb dzieci, a także funkcjonowania szkoły, 
- współtworzenie atmosfery życzliwości i zaufania na terenie szkoły i we wzajemnych kontaktach, 
- pełnienie dyżurów szkolnych,
- przestrzeganie zasad obowiązujących na ternie szkoły i na parkingu, 
- wspomaganie finansowe i rzeczowe szkoły, np. umieszczenie reklamy biznesu na stronie internetowej szkoły, donacje zabawek i pomocy dydaktycznych.
Informacje o szkole i bieżących wydarzeniach można uzyskać telefonicznie, drogą e-mailową lub osobiście w szkole. Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej  oraz sprawdzania poczty elektronicznej. Prosimy 
o czytelne i dokładne wpisywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych oraz powiadamianie wychowawcy oraz dyrektora o zmianie numeru telefonu,  adresu, czy adresu e-mailowego.

Adresy i telefony

 
www.konarskips.org
e-mail:konarskips@gmail.com
facebook:konarskipolishschool
dyrektor: Anna Siek 773-954-9814
skarbnik: Marta Pytel: 847-666-7483
koordynator d/s katechezy: Małgorzata Jagoda: 773-552-5329
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego