Uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły

10 marca 2018 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie – poświęcenie Sztandaru Szkoły i przekazanie Go społeczności szkolnej. Świadkami jego byli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, m.in. wicekonsul Piotr Semeniuk, prezesi polonijnych organizacji, przedstawiciele instytucji oraz dyrektorzy polonijnych szkół. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Stefana Męczennika, podczas której o. Paweł Witon poświęcił Sztandar, który został przekazany przez Rodziców Chrzestnych dyrektor Szkoły. 

Następnie uroczystości przeniosły się na salę gimnastyczną, gdzie miało miejsce  symboliczne wbicie gwoździ (metalowych blaszek z wygrawerowanymi nazwiskami osób związanych ze Szkołą od momentu powstania, nazwami instytucji i organizacji polonijnych) w drzewce Sztandaru. W dalszej kolejności odbyło się przekazanie Sztandaru przez dyrektor uczniom i ślubowanie przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. Uroczystość zakończyła się prezentacją Sztandaru i programem artystycznym w wykonaniu uczniów, który przybliżał sylwetkę patrona Szkoły – Feliksa Konarskiego i jego bogatą twórczość.

Uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły była projektem współfinansowanym w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.