Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek – regulamin

Dnia 23 stycznia 2016 roku odbędzie się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu jest program katechetyczny. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich klas. Zgłoszenia należy składać u wychowawców do dnia 9 stycznia 2016 roku

                    REGULAMIN                

SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

 w Polskiej Szkole im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines

Termin i miejsce konkursu:

23 stycznia 2015 roku, sala gimanstyczna, w czasie zajęć szkolnych

Cele:

– popularyzowanie śpiewania kolęd

– propagowanie kultury muzycznej w szkole

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

– rozwijanie talentów estradowych

– kultywowanie tradycji świątecznych

– integracja społeczności uczniowskiej

– prezentacja pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek

Warunki uczestnictwa:

– uczestnicy śpiewają do mikrofonów wyłącznie z podkładem muzycznym (płyta CD, półplayback) lub z żywym akompaniamentem intrumentów

– uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną polską kolędę lub pastorałkę

– w konkursie mogą brać udział soliści lub duety

Kryteria oceny:

 Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

– walory wokalne

– znajomość słów

– umiejętności warsztatowe

– interpretację kolędy lub pastorałki

– dobór repertuaru i możliwości wykonawcy

– pomysłowość

– ogólny wyraz artystyczny

Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a najlepsi wykonawcy ciekawe nagrody.

Decyzje jury są ostateczne.

Na pytania odpowiedzą:

p. Joanna Szyszka   1773/697-1249 lub osobiście w szkole

p. Małgorzata Jagoda 1773/552-5329