Szkolna zabawa karnawałowa – podziękowanie

6 lutego 2016 roku w sali bankietowej „Avalon” odbyła się nasza zabawa szkolna.

Dziękujemy

– nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom Szkoły za obecność, wspaniałe humory i niespożyte siły na parkiecie.

– DJ- owi Mario za muzykę i znakomite prowadzenie zabawy.

– p. Ryszardowi Siek za uwiecznienie zabawy na zdjęciach.

– Radzie Pedagogicznej za przygotowanie „słodkiego stołu”.

– nauczycielom i członkom Rady Szkoły za zgromadzenie fantów  na loterię.

– Polsko-Amerykańskiej Federalnej Unii Kredytowej (p. Robert Radkowski, p. Anna Mściszyn) – głównemu sponsorowi zabawy.

– wszystkim donatorom fantów, a szczególnie pp. Rafałowi Laskowskiemu i Marzenie Zychowskiej oraz Annie Mulica (Wally’s Market).